Säädösmuutosten hakemisto: 2006

1364/2006
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1362/2006
Laki vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1360/2006
Laki laivaväen luetteloinnista
1359/2006
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1358/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1357/2006
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1356/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1355/2006
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista
1354/2006
Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1353/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan erinäisistä säännöksistä
1352/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön erinäisistä säännöksistä
1351/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta
1350/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta
1349/2006
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2007
1348/2006
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1347/2006
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1346/2006
Opetusministeriön asetus Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista
1341/2006
Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
1340/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
1339/2006
Valtioneuvoston asetus seulonnoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.