Säädösmuutosten hakemisto: 2006

1338/2006
Tasavallan presidentin asetus Guatemalan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1336/2006
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
1335/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1334/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2007 liikenneturvallisuusmaksusta
1333/2006
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1316/2006
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta
1299/2006
Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta
1297/2006
Laki valtion eläkerahastosta
1296/2006
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta
1295/2006
Valtion eläkelaki
1291/2006
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta
1290/2006
Merimieseläkelaki
1281/2006
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta
1280/2006
Maatalousyrittäjän eläkelaki
1273/2006
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta
1272/2006
Yrittäjän eläkelaki
1266/2006
Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä
1265/2006
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta
1262/2006
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
1259/2006
Laki kasvinsuojeluaineista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.