Säädösmuutosten hakemisto: 2006

1205/2006
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1204/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1203/2006
Laki Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1202/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1201/2006
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1200/2006
Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista
1199/2006
Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista
1198/2006
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1197/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
1193/2006
Valtion talousarvio vuodelle 2007
1192/2006
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2007
1191/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön suoritteista
1189/2006
Vuoden 2006 kolmas lisätalousarvio
1187/2006
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1183/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1182/2006
Oikeusministeriön asetus Vankeinhoitolaitoksen kaksikielisistä osastoista
1179/2006
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
1178/2006
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta
1177/2006
Valtioneuvoston asetus tolueenia ja triklooribentseeniä koskevista kielloista ja rajoituksista
1176/2006
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.