Säädösmuutosten hakemisto: 2006

1136/2006
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1135/2006
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1134/2006
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1130/2006
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2007
1114/2006
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta
1113/2006
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
1111/2006
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
1110/2006
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
1106/2006
Laki Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1105/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalastuksen valvontatoimista
1104/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2007 sekä uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2007
1096/2006
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista
1083/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren huoltohenkilökunnan kulkulupamenettelystä noottienvaihdolla tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1082/2006
Laki sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta
1079/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hevosten keinosiemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksista
1078/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1077/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1076/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista
1075/2006
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimaantulosta
1074/2006
Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.