Säädösmuutosten hakemisto: 2006

1460/2006
Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
1456/2006
Tasavallan presidentin asetus Ariane-kantoraketin tuotantovaihetta koskevan julistuksen jatkamista vuoteen 2008 koskevan päätösasiakirjan voimaansaattamisesta
1455/2006
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1454/2006
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
1452/2006
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta
1451/2006
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen kumoamisesta
1448/2006
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta
1447/2006
Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista
1443/2006
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista
1440/2006
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista
1438/2006
Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
1437/2006
Valtioneuvoston asetus Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta
1436/2006
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta annettujen lakien voimaantulosta
1435/2006
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1434/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1433/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1432/2006
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1429/2006
Laki eläinten kuljetuksesta
1428/2006
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1427/2006
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.