Säädösmuutosten hakemisto: 2004

1274/2004
Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki
1272/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahastosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun ammattitutkintostipendin määrän tarkistamisesta
1270/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakirjalainojen arvostamisesta työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomassa
1269/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista
1268/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1267/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1266/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1264/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2005 liikenneturvallisuusmaksusta
1263/2004
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1262/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1261/2004
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1256/2004
Valtion talousarvio vuodelle 2005
1255/2004
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1254/2004
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta
1252/2004
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1251/2004
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1249/2004
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1247/2004
Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista
1241/2004
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1229/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.