Säädösmuutosten hakemisto: 2004

1437/2004
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1436/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2005
1435/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
1433/2004
Valtioneuvoston asetus Tunisian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
1432/2004
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1430/2004
Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta
1426/2004
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1425/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista
1412/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen
1411/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta
1409/2004
Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta
1406/2004
Laki öljysuojarahastosta
1402/2004
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä
1399/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1398/2004
Valtioneuvoston asetus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
1397/2004
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 2005-2007 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1396/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1395/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä
1394/2004
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamislain 67 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1384/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.