Säädösmuutosten hakemisto: 2002

84/2002
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta
82/2002
Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
80/2002
Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
79/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä
78/2002
Puolustusministeriön asetus aina määräajaksi täytettävään sotilasvirkaan nimitetyn uudelleen kouluttautumisen tukemisesta
77/2002
Puolustusministeriön asetus koulutuskustannuksien korvaamisesta
76/2002
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn viisumivapautta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
75/2002
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
67/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
66/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus yleisten teiden näkemäalueiden määräämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta sekä yleisten teiden näkemäalueita koskevan ohjeen hyväksymisestä
64/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
63/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus merkkiaineen lisäämisestä muovailtaviin räjähteisiin
62/2002
Tasavallan presidentin asetus räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
61/2002
Tasavallan presidentin asetus muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
60/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 emolehmäpalkkion ennakoiden maksatuksesta
57/2002
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta
56/2002
Valtioneuvoston asetus eräistä energiataloudellisista avustuksista
54/2002
Laki Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
44/2002
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
42/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.