Säädösmuutosten hakemisto: 2002

471/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
470/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tasaustuen maksatuksesta vuodelta 1999 myönnetylle kuitupellavan tuotantotuelle sekä vuodelta 2001 myönnetyille nautaeläinpalkkioille ja peltokasvien tuelle
469/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida -verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä
465/2002
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukiellosta
464/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
458/2002
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta
457/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hampunsiementen maahantuonnista eräissä tapauksissa
456/2002
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
455/2002
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
453/2002
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta
452/2002
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
451/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi
450/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta
449/2002
Valtioneuvoston asetus saaristokuljetusten tukemisesta
448/2002
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta
446/2002
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
445/2002
Valtioneuvoston asetus hyljevahinkojen korvaamisesta
444/2002
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
441/2002
Laki liikennevahinkolautakunnasta
440/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.