Säädösmuutosten hakemisto: 2002

439/2002
Oikeusministeriön työjärjestys
437/2002
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
435/2002
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
433/2002
Tasavallan presidentin asetus tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
431/2002
Tasavallan presidentin asetus asianajajista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
430/2002
Tasavallan presidentin asetus oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
429/2002
Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
428/2002
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
426/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta metsämarjojen ja -sienten varastointituesta
425/2002
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
422/2002
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa
421/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
397/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
396/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
393/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
390/2002
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista
389/2002
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
388/2002
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta
386/2002
Laki säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
384/2002
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.