Säädösmuutosten hakemisto: 2002

302/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
301/2002
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
294/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta
292/2002
Ympäristöministeriön työjärjestys
290/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hyväksyttävästä hoidosta huumausainerikoksissa
289/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidosta eräillä lääkkeillä
287/2002
Tasavallan presidentin asetus Ariane-kantoraketin tuotantojulistuksen voimaansaattamisesta
282/2002
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
281/2002
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
278/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
277/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
274/2002
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta
273/2002
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
258/2002
Laki valtion oikeusaputoimistoista
257/2002
Oikeusapulaki
256/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2001 teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavan kansallisen kotieläintuen sekä vuoden 2001 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan maksatuksesta
255/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2002
254/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
253/2002
Valtioneuvoston asetus henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista
252/2002
Tasavallan presidentin asetus Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.