Säädösmuutosten hakemisto: 2002

246/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljypellavan kylvösiementen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
244/2002
Valtioneuvoston asetus maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista
241/2002
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta
240/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
239/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä
238/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elohopean, histamiinin ja eräiden merellisten biotoksiinien enimmäismääriä kaloissa ja eräissä kalastustuotteissa koskevien määräysten teknisestä sopeuttamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
237/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa
235/2002
Valtioneuvoston asetus reserviläispalkasta
232/2002
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista
229/2002
Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
224/2002
Laki lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
219/2002
Valtioneuvoston asetus rakennussementeistä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
218/2002
Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
216/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
214/2002
Valtioneuvoston asetus omapääoma-avustuksista asunnottomien asuttamiseksi
211/2002
Valtioneuvoston asetus kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista
209/2002
Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö
208/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
203/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
202/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen hakemisesta, eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta ja eräiden muiden tukien hakemisesta ja pinta-alojen ilmoittamisesta vuonna 2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.