Säädösmuutosten hakemisto: 2002

201/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2002
200/2002
Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
197/2002
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä
195/2002
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
194/2002
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
193/2002
Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta
192/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 uuhipalkkion loppuosan ja vuonna 2001 teurastetuista lihasioista ja lihasiipikarjasta sekä vuonna 2001 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
190/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
188/2002
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta tutkintorakenteesta
186/2002
Tasavallan presidentin asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
185/2002
Laki hukkakauran torjunnasta
177/2002
Laki turvallisuusselvityksistä
176/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön jakamisesta vuonna 2002
175/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä vuonna 2002
174/2002
Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista
172/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä
171/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta raakatimanttien tuonnista Sierra Leonesta Euroopan yhteisöön
168/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
167/2002
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa
166/2002
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jakoperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.