Säädösmuutosten hakemisto: 2002

15/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
11/2002
Valtioneuvoston asetus varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
10/2002
Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen myönnettävästä valtionavustuksesta
9/2002
Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista
8/2002
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
7/2002
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
6/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
5/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
4/2002
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevien hautauskustannusten korvaamisesta
3/2002
Valtioneuvoston asetus apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun euromäärien tarkistamisesta
2/2002
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
1/2002
Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.