Säädösmuutosten hakemisto: 2002

1297/2002
Laki pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain kumoamisesta
1295/2002
Laki julkisesta työvoimapalvelusta
1290/2002
Työttömyysturvalaki
1289/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta
1287/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä
1283/2002
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2003 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1278/2002
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1276/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1271/2002
Ympäristöministeriön asetus kotitalouksien ilmastointilaitteiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista
1270/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan työeläkekassan toimintapääomasta ja vakuuden antamisesta
1268/2002
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1266/2002
Valtioneuvoston asetus moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta
1262/2002
Valtioneuvoston asetus Suomen Unesco-toimikunnasta
1258/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista
1252/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista
1251/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista
1250/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista
1248/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista
1247/2002
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta
1245/2002
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.