Säädösmuutosten hakemisto: 2002

124/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta
122/2002
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista
121/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden Euroopan yhteisön sisävesiliikennettä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta
120/2002
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteen muutosten voimaansaattamisesta
119/2002
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön sihteeristön välillä informaatio- ja kommunikaatioteknologian alan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
116/2002
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
115/2002
Puolustusministeriön työjärjestys
113/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2002
111/2002
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2002 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
110/2002
Valtioneuvoston asetus sosiaalityön neuvottelukunnasta
107/2002
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta
105/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedonanto kesäajasta vuonna 2002
104/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
100/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalkkunoiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista
99/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestys
98/2002
Valtioneuvoston asetus huumeiden käyttäjien hoitoon maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
97/2002
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin vuonna 2002 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
95/2002
Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta
89/2002
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä
85/2002
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2002-2005 myönnettävistä valtionavustuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.