Säädösmuutosten hakemisto: 2002

1200/2002
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2011
1197/2002
Valtioneuvoston asetus avustusten myöntämisestä ympäristöhankkeisiin Suomen lähialueilla Itä- ja Keski-Euroopassa
1192/2002
Laki maahanmuuttajan erityistuesta
1191/2002
Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1190/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1185/2002
Laki valtion liikelaitoksista
1182/2002
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollossa käytettävistä muista kuin itsetoimivista vaaoista
1180/2002
Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta
1177/2002
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1176/2002
Valtioneuvoston asetus verohallinnosta
1174/2002
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003-2012
1173/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
1171/2002
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta
1170/2002
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 2003 ja 2004 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1161/2002
Vuoden 2003 veroasteikkolaki
1159/2002
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta
1158/2002
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa
1155/2002
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista
1152/2002
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta
1149/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.