Säädösmuutosten hakemisto: 2002

1120/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1119/2002
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1111/2002
Valtioneuvoston asetus eläinten lääkitsemisestä annetun asetuksen kumoamisesta
1110/2002
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2003
1109/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1108/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1107/2002
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2003
1090/2002
Ajoneuvolaki
1088/2002
Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen
1087/2002
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
1082/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1080/2002
Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta
1070/2002
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta
1069/2002
Valtioneuvoston asetus hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1068/2002
Valtioneuvoston asetus vuonna 2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
1067/2002
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1065/2002
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2002 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1063/2002
Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta
1062/2002
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1061/2002
Tasavallan presidentin asetus Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.