Säädösmuutosten hakemisto: 2002

1058/2002
Laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä
1055/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta
1054/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1053/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten
1052/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouksien sähköuunien energiamerkinnässä annettavista tiedoista
1051/2002
Valtioneuvoston asetus sähköuunien energiankulutuksen osoittamista merkinnöin koskevan Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta annetun asetuksen kumoamisesta
1050/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
1049/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan kalastuksen keskeyttämisestä vuonna 2002
1046/2002
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1045/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1044/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1043/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1042/2002
Opetusministeriön asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1040/2002
Valtioneuvoston asetus komiteoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1039/2002
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1038/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2003 työttömyysvakuutusmaksuista
1037/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2003
1036/2002
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1023/2002
Laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa
1021/2002
Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.