Säädösmuutosten hakemisto: 2000

1307/2000
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 2001
1306/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
1305/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2001
1303/2000
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1302/2000
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1300/2000
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
1299/2000
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1297/2000
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista
1296/2000
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 2001 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1295/2000
Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta
1291/2000
Valtioneuvoston asetus Elintarvikevirastosta
1290/2000
Valtioneuvoston asetus Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta
1289/2000
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmästä
1288/2000
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
1287/2000
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 2001 ja 2002 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1284/2000
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja perussäännön soveltamisesta
1276/2000
Laki aikuiskoulutusetuuksista
1275/2000
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
1272/2000
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1271/2000
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.