Säädösmuutosten hakemisto: 1999

957/1999
Asetus Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
956/1999
Laki Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
955/1999
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta lentokiellon käyttöönottamisesta Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan alueiden välillä Montenegron tasavaltaa ja Kosovon maakuntaa lukuun ottamatta sekä asetuksen (EY) N:o 1064/1999 kumoamisesta
954/1999
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
953/1999
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta
950/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä rekisteröityjen hevosten tuonnista Malesiasta
949/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
948/1999
Asetus teollisuusneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
947/1999
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Valtion painatuskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus perustettavalle valtionyhtiölle sekä yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain kumoamisesta
946/1999
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Jugoslavian liittotasavallan tiettyjä osia koskevasta öljyn ja tiettyjen öljytuotteiden myynti- ja toimituskiellosta ja asetuksen (EY) N:o 900/1999 kumoamisesta
945/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonnista Belgiasta
944/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
943/1999
Asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
942/1999
Asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
938/1999
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista
937/1999
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
936/1999
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1998 ennakkopalautusten maksamisesta
935/1999
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään
929/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
928/1999
Puolustusministeriön ilmoitus palvelusalueita Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvissa rauhanturvaamisoperaatioissa koskevasta puolustusministeriön päätöksestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.