Säädösmuutosten hakemisto: 1999

29/1999
Valtioneuvoston päätös energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
27/1999
Asetus vuonna 1999 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
25/1999
Laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä
24/1999
Asetus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
23/1999
Laki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä koskevan eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
21/1999
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
20/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
19/1999
Valtiovarainministeriön päätös verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 1998 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
18/1999
Opetusministeriön päätös valtionapuviranomaisesta myönnettäessä avustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin
16/1999
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
14/1999
Asetus televisio- ja radiotoiminnasta
8/1999
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
7/1999
Maa- ja metsätalousministeriön päätös nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
6/1999
Asetus Unkarin tasavallan kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
5/1999
Opetusministeriön päätös ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen yksikköhinnan määräämisestä
4/1999
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös jäätelöstä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.