Säädösmuutosten hakemisto: 1999

1319/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1318/1999
Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa
1316/1999
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa
1314/1999
Verohallituksen päätös vuonna 2000 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1307/1999
Asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta
1304/1999
Asetus merilain 1 luvun 1 §:n soveltamisesta
1299/1999
Laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain kumoamisesta
1298/1999
Opetusministeriön päätös näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1297/1999
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1296/1999
Valtioneuvoston päätös maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen valtionavustuksen perusteista vuonna 2000
1293/1999
Laki harjoittelukoulukiinteistöjen vaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1287/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1286/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1285/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1284/1999
Kaavoitusmittausasetus
1283/1999
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta
1282/1999
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta
1281/1999
Asetus työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta
1277/1999
Laki vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta
1273/1999
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.