Säädösmuutosten hakemisto: 1999

1080/1999
Asetus asuntotuotantoasetuksen 31 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta
1071/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1070/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1067/1999
Asetus asetuksen, jolla kielletään painotuotteiden kaupaksi tarjoaminen häiriötä tuottavalla tavalla, kumoamisesta
1066/1999
Asetus henkilökorttiasetuksen kumoamisesta
1059/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
1057/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun päätöksen muuttamisesta
1056/1999
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä maksuista
1054/1999
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1999 Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1042/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuoden 2000 työttömyysvakuutusmaksuista
1041/1999
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
1038/1999
Asetus eräiden korkeakouluissa suoritettujen tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta annettujen asetusten kumoamisesta
1034/1999
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain kumoamisesta
1032/1999
Laki tasavallan presidentin palkkiosta
1031/1999
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa
1030/1999
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta
1019/1999
Liikenneministeriön päätös aluksen laivaväen pätevyydestä
1017/1999
Asetus Ahvenanmaan maakunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 2000 tasavallan presidentin vaalissa
1016/1999
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2000 perittävästä maksusta
1009/1999
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruudesta vuonna 1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.