Säädösmuutosten hakemisto: 1999

1008/1999
Sisäasiainministeriön päätös holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1007/1999
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1999
1004/1999
Asetus turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1003/1999
Asetus virkamiesten maksuttoman sairaanhoidon järjestämisestä puolustusministeriön hallinnonalalla annetun asetuksen kumoamisesta
998/1999
Suomen Pankin ilmoitus pankkien maksujärjestelmien suljettuina pitämisestä 31.12.1999
997/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
995/1999
Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
994/1999
Asetus yksityisten ajoneuvojen väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
993/1999
Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
988/1999
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä kunnallistettaessa yliopistojen hammaslääketieteen kliinisen koulutuksen toimintoja
987/1999
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
986/1999
Asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta
983/1999
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2000
978/1999
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Indonesiaan toimittamisen kieltämisestä
977/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta
976/1999
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
975/1999
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
966/1999
Asetus vuonna 2000 toimitettavassa tasavallan presidentin vaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
965/1999
Asetus kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 2000 tasavallan presidentin vaalissa
962/1999
Asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan poliittisen ja taloudellisen liiton perustamiseen tähtäävän yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.