Säädösmuutosten hakemisto: 1998

956/1998
Asetus valtion erityisrahoitusyhtiöstä
952/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
951/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1999
950/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
949/1998
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1999
948/1998
Asetus eräiden taidealojen opettajien pedagogisesta kelpoisuudesta
943/1998
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavasta pohjoisesta tuesta
942/1998
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999
941/1998
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista
937/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
936/1998
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
931/1998
Opetusministeriön päätös valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
930/1998
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
929/1998
Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista
926/1998
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
925/1998
Asetus laivavarusteista
923/1998
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1999 perittävästä maksusta
910/1998
Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä
904/1998
Kirjastolaki
898/1998
Laki lähestymiskiellosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.