Säädösmuutosten hakemisto: 1998

897/1998
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
896/1998
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
895/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien hakuajoista vuonna 1999
892/1998
Valtioneuvoston päätös televisiomaksuista
889/1998
Laki RASKONEen muuttamisesta osakeyhtiöksi
886/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
885/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
884/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
883/1998
Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä
877/1998
Verohallituksen päätös vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
876/1998
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
875/1998
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
874/1998
Laki tontin myymisestä Yleisradion eläkesäätiölle
873/1998
Laki kiinteistön myymisestä Suomen Pankille
868/1998
Palkkaturva-asetus
866/1998
Palkkaturvalaki
865/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
864/1998
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
863/1998
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
862/1998
Asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.