Säädösmuutosten hakemisto: 1998

810/1998
Lukioasetus
807/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman kilohailin pyynnin keskeyttämisestä
806/1998
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
805/1998
Asetus vapaasta sivistystyöstä
804/1998
Verontilitysasetus
803/1998
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa
802/1998
Oikeusministeriön päätös äänioikeusrekisterin ja äänestysoikeusrekisterin oikaisuvaatimuslomakkeen kaavasta
801/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
798/1998
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
792/1998
Opetusministeriön päätös Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
791/1998
Opetusministeriön päätös Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
790/1998
Asetus Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
789/1998
Laki Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
788/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
785/1998
Asetus ydinlaitoksen haltijan ydinvastuulain mukaisen vastuun enimmäismäärästä
783/1998
Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn Montrealin neljännen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
782/1998
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1999
780/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
779/1998
Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta
778/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.