Säädösmuutosten hakemisto: 1998

552/1998
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
551/1998
Sisäasiainministeriön päätös eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun poliisimääräyksen muuttamisesta
550/1998
Asetus työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
546/1998
Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä
544/1998
Asetus Saksan liittotasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
543/1998
Laki Saksan liittotasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
542/1998
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
540/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
539/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
538/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
535/1998
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä
534/1998
Laki metsänhoitoyhdistyksistä
532/1998
Verontilityslaki
530/1998
Asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta
517/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
516/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
513/1998
Laki vuodelta 1999 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta
503/1998
Asetus Meksikon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
502/1998
Laki Meksikon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
501/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian hallitusten ulkomailla olevien varojen jäädyttämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.