Säädösmuutosten hakemisto: 1998

55/1998
Asetus ammattientarkastusta koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
54/1998
Asetus terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
52/1998
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa
51/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
50/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kehittämismenojen aktivoimisesta taseeseen
49/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä ulkomailla
48/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös rahoitusleasingsopimuksella vuokratun hyödykkeen merkitsemisestä konsernitilinpäätökseen
47/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä
46/1998
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1998
45/1998
Valtioneuvoston päätös Suomen Ulkomaankauppaliiton valtionavun perusteista
43/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
42/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
41/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
40/1998
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
38/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1998
37/1998
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
35/1998
Asetus vuonna 1998 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
33/1998
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työaika-asetus
30/1998
Asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
28/1998
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.