Säädösmuutosten hakemisto: 1998

269/1998
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta väliaikaisesta tulotuesta
265/1998
Laki tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/96 täydentävistä säännöksistä
264/1998
Verohallituksen päätös ennakkoperintärekisteristä poistettujen julkaisemisesta
263/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
262/1998
Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista
261/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
260/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön jakamisesta
254/1998
Asetus Ukrainan kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
253/1998
Asetus Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista
249/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
248/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
247/1998
Liikenneministeriön päätös joukkoliikenteelle myönnettävästä valtionavusta suunnitteluun, tutkimukseen ja liikennekokeiluihin annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
246/1998
Valtioneuvoston päätös merenkulkupiirien lukumäärästä ja rajoista
241/1998
Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1997 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta
239/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
238/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
236/1998
Liikenneministeriön päätös muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista
233/1998
Asetus Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
232/1998
Laki Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
231/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.