Säädösmuutosten hakemisto: 1998

182/1998
Opetusministeriön päätös Suomen vapaakirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen rekisteriin merkitsemisestä
177/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten oikeudesta antaa energiatukea koskevia sitoumuksia
176/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön osittain tai kokonaan rahoittamien tukien hakuajoista vuonna 1998
164/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
163/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
162/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien anniskeluluvan myöntämisestä ja anniskelutoiminnasta
160/1998
Asetus Romanian kanssa tehdyn konsulisopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
159/1998
Asetus Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
158/1998
Laki Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
156/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä
154/1998
Asetus Tunisian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiointisopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
153/1998
Laki Tunisian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiointisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
152/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
150/1998
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta
149/1998
Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta
147/1998
Valtioneuvoston päätös maakunnista
145/1998
Ampuma-aseasetus
144/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
140/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen vitaminoinnista sekä lisäaineiden ja tunnistusaineiden käytöstä näihin valmisteisiin annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
138/1998
Asetus Israelin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.