Säädösmuutosten hakemisto: 1997

986/1997
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa
984/1997
Asetus oikeuskanslerinvirastosta
979/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä
977/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
976/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
975/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
974/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
973/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
966/1997
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
963/1997
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
962/1997
Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä
961/1997
Valtioneuvoston päätös heksakloorietaanin käytön rajoittamisesta
960/1997
Asetus Uzbekistanin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
959/1997
Asetus Latvian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
958/1997
Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
957/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta
952/1997
Asetus puolustusministeriöstä
951/1997
Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
950/1997
Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn ensimmäisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
949/1997
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä sotien seurauksena menehtyneiden muiston vaalimisessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.