Säädösmuutosten hakemisto: 1997

947/1997
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta
945/1997
Asetus ammatillisen koulutuksen yleisistä toimikunnista ja koulutustoimikunnista
940/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräästä ministeriön päätöksestä
939/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä
938/1997
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
934/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle asetettavista laatuvaatimuksista
932/1997
Puolustusministeriön päätös puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
931/1997
Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä
930/1997
Asetus Liettuan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
928/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräästä ministeriön päätöksestä
927/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
926/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
924/1997
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
919/1997
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja toimivaltaisesta verotuksen oikaisulautakunnasta
918/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä
917/1997
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1998
914/1997
Asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta
913/1997
Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
912/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruudesta vuonna 1997
909/1997
Valtioneuvoston päätös alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden rajoista ja toimipaikoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.