Säädösmuutosten hakemisto: 1997

904/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista
901/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
897/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
896/1997
Työministeriön päätös työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta
895/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutusmerkinnässä annettavista tiedoista
894/1997
Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
886/1997
Asetus täydennyspoliisihenkilöstöstä
885/1997
Asetus Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
884/1997
Laki Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
882/1997
Verohallituksen päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä
881/1997
Valtiovarainministeriön päätös Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlarahoista
880/1997
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1996 ennakonpalautusten maksamisesta
879/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa
878/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
877/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
876/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
875/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös poronhoitovuodelta 1997/1998 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
872/1997
Asetus turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
870/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista
862/1997
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.