Säädösmuutosten hakemisto: 1997

861/1997
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista
860/1997
Asetus kunnallisverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
856/1997
Verohallituksen päätös verovuoden 1996 verotuksen päättymisestä
855/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
854/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 a §:ssä tarkoitettuja pakoteasetuksia rikottaessa sovellettavista rangaistussäännöksistä
853/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten lohen pyynnin keskeyttämisestä Liettuan vesialueella
847/1997
Asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
842/1997
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteiden poltosta
840/1997
Asetus Ukrainan kanssa ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
839/1997
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä
838/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
821/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
820/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Vesilahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
819/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten maatilataloutta ja siihen liittyviä maaseutuelinkeinoja koskevien tehtävien hoidosta
818/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin välillä
817/1997
Valtioneuvoston päätös alueellisten taidetoimikuntien lukumäärästä ja toimialueista
807/1997
Valtioneuvoston päätös oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain alueellisesta soveltamisesta
795/1997
Valtioneuvoston päätös lääninoikeuksien tuomiopiireistä
792/1997
Asetus kesäajasta vuosina 1998-2001
789/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.