Säädösmuutosten hakemisto: 1997

1389/1997
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1388/1997
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1377/1997
Valtiovarainministeriön päätös luottolaitoksen markkinariskien kattamiseksi vaadittavasta omien varojen määrästä annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta
1376/1997
Valtiovarainministeriön päätös luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1375/1997
Valtioneuvoston päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta
1371/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
1370/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1369/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös aluskohtaisista erityisistä kalastusluvista
1368/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
1367/1997
Valtioneuvoston päätös petoeläinvahinkojen korvaamisesta
1365/1997
Asetus pohjoisten kuntien kalastusaluelautakunnasta
1363/1997
Työllisyysasetus
1361/1997
Asetus työmarkkinatuesta
1352/1997
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1998 ja 1999 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1351/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1350/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta
1339/1997
Kirjanpitoasetus
1336/1997
Kirjanpitolaki
1335/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1334/1997
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.