Säädösmuutosten hakemisto: 1997

1191/1997
Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon
1188/1997
Asetus väliintulosta aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvissa pilaantumistapauksissa tehdyn vuoden 1973 pöytäkirjan liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1187/1997
Asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1185/1997
Asetus Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1182/1997
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa
1180/1997
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1179/1997
Opetusministeriön päätös Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1177/1997
Valtiovarainministeriön päätös Alvar aallon ja arkkitehtuurin juhlarahasta
1176/1997
Sisäasiainministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1174/1997
Asetus yritystukineuvottelukunnasta
1173/1997
Kiinteistörahastolaki
1172/1997
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 1998
1171/1997
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1998
1170/1997
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1165/1997
Asetus eräiden rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
1159/1997
Maakuntajakolaki
1156/1997
Asetus Suomen FAO-toimikunnasta
1152/1997
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä
1147/1997
Valtioneuvoston päätös eräiden maaseudun kehittämishankkeiden avustamisesta Euroopan aluekehitysrahaston tuella
1146/1997
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.