Säädösmuutosten hakemisto: 1997

1080/1997
Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta
1078/1997
Verohallituksen päätös vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1077/1997
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1075/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan Unitan taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa
1074/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatiloille myönnettävästä kirjanpitoavustuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
1073/1997
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä kirjanpitoavustuksesta
1072/1997
Asetus venäläisten yhteisöjen osallistumisen jatkumisesta kalanviljelytoimenpiteisiin Inarijärven kalakantojen säilyttämiseksi Venäjän kanssa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1070/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1068/1997
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1067/1997
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1065/1997
Asetus Suomen Punaisesta Rististä
1064/1997
Liikenneministeriön päätös ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1063/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1998
1054/1997
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1997
1053/1997
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista vuonna 1997
1050/1997
Asetus koulutussuunnittelun neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
1048/1997
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta
1046/1997
Asetus maan jakamisesta maanpuolustusalueisiin ja niiden alaisiin sotilaslääneihin
1044/1997
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1042/1997
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.