Säädösmuutosten hakemisto: 1997

1039/1997
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta
1038/1997
Laki vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen tasa-arvoistamisesta
1036/1997
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
1035/1997
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta
1034/1997
Sisäasiainministeriön päätös kokeiluhätäkeskusten maksullisista suoritteista
1028/1997
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1998
1022/1997
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion koitajoessa omistama koskiomaisuus Imatran Voima Osakeyhtiölle annetun lain kumoamisesta
1016/1997
Asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta
1015/1997
Asetus kihlakunnansyyttäjästä
1009/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös emakoiden lukumäärän perusteella vuodelta 1997 maksettavasta kansallisen tuen määrästä
1008/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
1007/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös poikkeuksesta sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen
1006/1997
Valtioneuvoston päätös valtion osallistumisesta maaseudun kehittämistoimenpiteiden tukemiseen Merenkurkku-MittSkandian, Pohjois-Kalotin sekä Suomen ja Ruotsin saariston INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa
1005/1997
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1998
1004/1997
Asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:ssä tarkoitetun kertoimen julkaisemisesta vuodelle 1998
996/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista
995/1997
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
994/1997
Asetus Lemströmin kanavan luovuttamisesta Ahvenanmaan maakunnalle
988/1997
Asetus valtiovarainministeriöstä
987/1997
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.