Säädösmuutosten hakemisto: 1997

1421/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1420/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen taloussuhteiden katkaisemisesta Sierra Leoneen
1418/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1417/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta
1412/1997
Laki toimeentulotuesta
1411/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös sikojen merkitsemisestä ja luetteloinnista
1409/1997
Asetus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1407/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1406/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1405/1997
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998
1402/1997
Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
1400/1997
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta vuodelta 1997
1399/1997
Valtioneuvoston päätös vuoden 1997 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
1396/1997
Asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta
1395/1997
Laki maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta
1394/1997
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain kumoamisesta
1393/1997
Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä
1392/1997
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
1391/1997
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn öljyn varmuusvarastointia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1390/1997
Asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.