Säädösmuutosten hakemisto: 1996

868/1996
Valtioneuvoston päätös eräiden ulkomaanliikenteessä käytettävälle kuljetuskalustolle myönnettyjen tukien takaisin perimisestä luopumisesta
867/1996
Ympäristöministeriön päätös yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
866/1996
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta
865/1996
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
864/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös emakoiden lukumäärän perusteella maksettavasta kansallisen tuen määrästä
863/1996
Asetus työneuvoston käsiteltävistä asioista annetun asetuksen kumoamisesta
852/1996
Öljyvahinkovastuuasetus
850/1996
Asetus Argentiinan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
849/1996
Laki Argentiinan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
845/1996
Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1997
826/1996
Päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa
825/1996
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
822/1996
Valtion virkamiesten työaika-asetus
821/1996
Asetus Latvian kanssa yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
819/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
818/1996
Laki ulosoton viranomaisia ja muutoksenhakua sekä ulosotonhaltijan lakkauttamista koskevan uudistuksen siirtymäsäännöksistä
791/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
790/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
789/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
788/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.