Säädösmuutosten hakemisto: 1996

1308/1996
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1307/1996
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1306/1996
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
1305/1996
Asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
1302/1996
Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
1301/1996
Laki omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin
1300/1996
Verohallituksen päätös vuonna 1997 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1299/1996
Asetus lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta
1291/1996
Verohallituksen päätös rahana suoritettavasta leimaverosta
1290/1996
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ministeriön päätöksestä diplomaattipassin, virkapassin ja virkamatkapassin myöntämisperusteista
1277/1996
Asetus eräisiin opetustointa koskeviin asetuksiin sisältyvien oppilaan kotikunnan maksuosuutta koskevien säännösten kumoamisesta
1271/1996
Asetus kuntien valtionosuudesta
1269/1996
Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta
1268/1996
Verohallituksen päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
1266/1996
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön
1261/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös voimalaitosten omakäyttölaitteista
1260/1996
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta
1255/1996
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1254/1996
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1252/1996
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.