Säädösmuutosten hakemisto: 1996

1247/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1996 Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1246/1996
Opetusministeriön päätös Valtion taidemuseon maksullisista suoritteista
1245/1996
Opetusministeriön päätös taiteen keskustoimikunnan maksullisista suoritteista
1244/1996
Opetusministeriön päätös Suomen elokuva-arkiston maksullisista suoritteista
1243/1996
Opetusministeriön päätös Museoviraston maksullisista suoritteista
1242/1996
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1241/1996
Asetus Kriminaalihuoltoyhdistyksestä
1240/1996
Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta
1239/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1238/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista perittävistä maksuista
1237/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
1236/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
1235/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydelle vaarallisen jätteen merkitsemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1234/1996
Asetus Suomen ja Norjan välillä norjalaisten alusten oikeudesta meriliikenteen kabotaasin harjoittamiseen Suomessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1231/1996
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki
1229/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta
1228/1996
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997
1227/1996
Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä
1225/1996
Asetus ydinenergialain 6 a §:n ja 32 §:n 1 momentin 2 kohdan voimaantulosta
1212/1996
Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.