Säädösmuutosten hakemisto: 1996

1208/1996
Asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
1202/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista
1200/1996
Metsäasetus
1199/1996
Laki yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta
1197/1996
Laki maaseutuelinkeinotilastoista
1196/1996
Työministeriön päätös vaarallisen kemikaalijätteen käyttöturvallisuustiedotteesta annetun työsuojeluhallituksen päätöksen kumoamisesta
1195/1996
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta
1192/1996
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta
1191/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1190/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista
1189/1996
Kiinteistönmuodostamisasetus
1187/1996
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1186/1996
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista
1183/1996
Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1179/1996
Verohallituksen päätös vuonna 1997 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1163/1996
Laki eräisiin opetustointa koskeviin lakeihin sisältyvien oppilaan kotikunnan maksuosuutta koskevien säännösten kumoamisesta
1147/1996
Kuntien valtionosuuslaki
1146/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1145/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1144/1996
Valtioneuvoston päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.