Säädösmuutosten hakemisto: 1996

1142/1996
Asetus ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta
1138/1996
Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta
1137/1996
Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta
1136/1996
Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä
1135/1996
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 8 ja 11 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1128/1996
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
1124/1996
Ennakkoperintäasetus
1118/1996
Ennakkoperintälaki
1117/1996
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
1116/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentissa tarkoitetuista perusteista
1115/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1997
1111/1996
Laki ajoneuvoverosta
1096/1996
Luonnonsuojelulaki
1094/1996
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta
1093/1996
Metsälaki
1092/1996
Verohallituksen päätös arvonlisäverotuksen ilmoittamisvelvollisuutta koskevan (1809/95) päätöksen kumoamisesta
1091/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kiinteistötoimituksista sekä muista kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisista toimenpiteistä ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja toimituskorvauksista sekä kiinteistötoimitusmaksun laskentaperusteista
1090/1996
Asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjan, Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimuksen ja Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan, Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen sekä hallinnollisiin ohjesääntöihin liittyvien riitojen pakollista ratkaisua koskevan valinnaisen pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
1083/1996
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 1997
1081/1996
Liikenneministeriön päätös Ratahallintokeskuksen maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.