Säädösmuutosten hakemisto: 1996

1080/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
1071/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
1070/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös yhteisöaloite PESCAn täytäntöönpanosta
1069/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1066/1996
Asetus nuorisorangaistuksen kokeilemisesta
1058/1996
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta
1055/1996
Laki yhdyskuntapalvelusta
1053/1996
Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1050/1996
Asetus ammatillisen peruskoulutuksen koulutusaloista
1044/1996
Opetusministeriön päätös tuomiokapitulien suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen kumoamisesta
1035/1996
Laki kriminaalihuollon järjestämisestä ja rahoituksesta
1033/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1032/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1030/1996
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista
1029/1996
Valtioneuvoston päätös vuoden 1996 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
1028/1996
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
1027/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
1026/1996
Työministeriön päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista markkamääristä vuonna 1997
1025/1996
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1024/1996
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.