Säädösmuutosten hakemisto: 1996

1377/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1376/1996
Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintomaksuista
1375/1996
Sisäasiainministeriön päätös Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1367/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturma-asiamiehistä
1366/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön pyyntiajoista
1365/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1364/1996
Valtioneuvoston päätös sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista
1363/1996
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 1997
1362/1996
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeen määrästä tehtävästä vähennyksestä vuonna 1997
1361/1996
Valtioneuvoston päätös tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä
1358/1996
Asetus Thaimaan kuningaskunnan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1357/1996
Asetus Viron kanssa merivyöhykerajasta Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1355/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös harjuksen pyynnistä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueilla
1349/1996
Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen
1346/1996
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1997 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1345/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1340/1996
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta
1338/1996
Asetus eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin
1337/1996
Asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta
1336/1996
Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.