Säädösmuutosten hakemisto: 1994

872/1994
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1995
871/1994
Asetus Yleisradio Oy:n velvollisuudesta välittää viranomaistiedotuksia
870/1994
Asetus luotsausasetuksen 2 a luvun kumoamisesta
869/1994
Asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista
866/1994
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
865/1994
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
864/1994
Ympäristöministeriön päätös eräiden Euroopan yhteisön ekotuotemerkintää koskevien komission päätösten täytäntöönpanosta
863/1994
Valtioneuvoston päätös yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa tarkoitetun toimivaltaisen elimen nimeämisestä
859/1994
Asetus kihlakunnanvirastosta
856/1994
Asetus Suomen Akatemiasta
855/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta
854/1994
Valtioneuvoston päätös vuokratalolainojen ja asumisoikeustalojen lainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta
853/1994
Laki eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 3 ja 4 §:n säännöksiin vuosina 1994 ja 1995
852/1994
Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
851/1994
Laki Liettuan kanssa yhteistyöstä tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
850/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
847/1994
Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä
843/1994
Asuntokauppalaki
842/1994
Asetus vuoden 1974 kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
841/1994
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdeksännen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.