Säädösmuutosten hakemisto: 1994

840/1994
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdeksännen lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
838/1994
Puolustusministeriön päätös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukemisesta
837/1994
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
836/1994
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
835/1994
Asetus eräitä julkisia teollisuusyrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta
832/1994
Asetus arkistolaitoksesta
831/1994
Arkistolaki
828/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
827/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
826/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista
825/1994
Asetus Hallinnon kehittämiskeskuksesta
823/1994
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
822/1994
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
820/1994
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
817/1994
Asetus Iranin kanssa tehdyn kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
816/1994
Liikenneministeriön päätös palveluvelvoiteasetuksen täytäntöönpanosta
812/1994
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä ilmansuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
811/1994
Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
810/1994
Laki Kemijoen vesistössä olevan koskiomaisuuden luovuttamisesta ja vaihdosta annetun lain kumoamisesta
809/1994
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.